Kinderbijslag krijgen als student

Om je kinderbijslag aan te vragen krijg je van je hogeschool of universiteit geen papieren inschrijvingsattest. Je instelling stuurt het attest elektronisch door naar het kinderbijslagfonds via de Databank Hoger Onderwijs. Als student moet je daar niets voor doen.

Ontvang je geen kinderbijslag meer?

  • Surf naar het studentenportaal en log in met je e-ID of federaal token wanneer je als student:

    • Geen kinderbijslag meer ontvangt
    • Een herinnering ontvangt met de vraag naar een inschrijvingsbewijs
  • Ga na of de volgende boodschap verschijnt:
    “Je elektronisch inschrijvingsattest om je recht op kinderbijslag vast te stellen voor academiejaar XXXX kan niet worden afgeleverd, omdat je voor het academiejaar van inschrijving niet bekendstaat als rechtgevende op kinderbijslag, of omdat je fonds niet is aangesloten op de elektronische uitwisseling. Contacteer het kinderbijslagfonds dat het laatst kinderbijslag uitbetaalde. Je vindt dat terug op een rekeninguittreksel.”

Zo ja, contacteer dan zo snel mogelijk je kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagfonds zal het nodige doen, zodat je elektronisch attest toch goed verwerkt wordt.


Extra informatie

Websites