Hoeveel bedraagt de studietoelage?

Voorbeelden van leefeenheden en de manier waarop hun school- of studietoelage wordt berekend. De voorbeelden zijn fictief, maar op de werkelijkheid gebaseerd.

Bij de studentenvoorziening van je universiteit of hogeschool of bij het OCMW kan je een voorschot op je studietoelage vragen.

Als je aan een van de voorwaarden voldoet, word je als kotstudent beschouwd. Je ontvangt dan een hogere studietoelage.