Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet jijzelf of moet je kind aan 3 voorwaarden voldoen. Het gaat om voorwaarden op het vlak van nationaliteit, de gevolgde opleiding en de gezinssituatie.

In principe moet je Belg zijn, maar onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking voor een studietoelage.

Je volgt met een diplomacontract een erkende en financierbare opleiding aan een erkende onderwijsinstelling. Je hebt ook voldoende studietoelagekrediet.

Of je een studietoelage krijgt en hoe hoog de toelage is, hangt grotendeels af van het inkomen en de samenstelling van je leefeenheid (gezin).

Onder bepaalde voorwaarden kan je een studietoelage krijgen als je in de Franse of Duitstalige Gemeenschap of in het buitenland studeert.

Je komt alleen in aanmerking voor een studietoelage als je voldoende studietoelagekrediet hebt. Hoe werkt het studietoelagekrediet?

Pleegkinderen en pleeggasten ontvangen onder bepaalde voorwaarden een volledige school- of studietoelage.