Er is sprake van overmacht

Kan je door overmacht niet deelnemen aan een examen, dan kan je je onderwijsinstelling vragen een nieuw examenmoment te plannen. Als je op die manier nog aan de examens kan deelnemen, kan je je leerkrediet terugverdienen. Is een aangepaste examenregeling om organisatorische redenen niet meer mogelijk, dan verlies je leerkrediet.

Teruggave leerkrediet wegens overmacht via de Raad

Je kan het verloren leerkrediet toch terugkrijgen. Je richt je in dat geval tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Die Raad is onafhankelijk van de overheid en de onderwijsinstellingen. Zo ben je zeker dat jouw vraag een transparante en uniforme behandeling krijgt.

Als de Raad vaststelt dat er inderdaad overmacht was en dat de instelling effectief niet in staat was om voor een aangepaste examenregeling te zorgen, dan krijg je je leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen.

Zo vraag je leerkrediet terug

Bij je verzoek tot teruggave van het leerkrediet wegens overmacht bezorg je overtuigingsstukken aan de Raad, zoals een medisch attest. Die overtuigingsstukken moeten duidelijk en expliciet laten zien dat je niet in staat was om deel te nemen aan het examen in de door het attest gedekte relevante periode.

Lees de volledige procedure voor terugvordering van leerkrediet wegens overmacht
 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs