Studiedag Leren van en met elkaar: het M-decreet in de praktijk, 21 april 2017 - VAC Gent

  • 17 maart 2017

Heel wat scholen staan voor de uitdaging om naar een meer inclusief onderwijs te evolueren. Hoe pak je dat aan?

Dat kom je te weten op de studiedag ‘Leren van en met elkaar: het M-decreet in de praktijk’ op vrijdag 21 april 2017 in het VAC Gent.

Voor wie?

Voor lerarenteams en schoolleiders uit het gewoon en buitengewoon onderwijs, ondersteuners, aanbieders van professionalisering, competentiebegeleiders, pedagogisch begeleiders, inspecteurs, beleidsmedewerkers, GON-begeleiders en wie in de waarborgregeling werkt …

Organisatie

Departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en andere organisaties die scholen ondersteunen voor nascholing.

Programma, praktische informatie en inschrijven