Studiedagen en seminaries onderwijsonderzoek

Actuele studiedagen

Studiedag Professionaliseringsbeleid, 14 november 2017 - Gent

Goed onderwijs kan niet zonder een kwaliteitsvol professionaliseringbeleid. Hoe pak je dat aan? Ontdek het tijdens de studiedag 'Professionaliseringsbeleid: naar het samen ontwerpen van professionalisering' op dinsdag 14 november 2017 in het Virginie Lovelinggebouw in Gent.

  • Voor wie?

Voor schoolleiders, verantwoordelijken voor professionalisering in scholen (gemeenschappen), pedagogisch begeleiders, inspecteurs, beleidsmakers, lerarenopleiders, …

(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs, 21 november 2017

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geeft de aftrap van een participatief traject om samen na te denken over de toekomst van het onthaalonderwijs in het basis- en secundair onderwijs.

  • Voor wie?

Reguliere en (OK)AN- leraren, vervolgschoolcoaches, schoolleiders, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmedewerkers van de basiseducatie, scholengemeenschappen, onderwijskoepels, het beleidsdomein Onderwijs & Vorming en leerlingen die een (OK)AN traject doorlopen (hebben).

4de internationale PIAAC-conferentie, 21-23 november 2017

De OESO organiseert samen met het Institute for Adult Learning uit Singapore de 4de internationale PIAAC-conferentie. De conferentie vindt plaats in Singapore van 21 tot 23 november 2017. Het doel: het gebruik van de PIAAC-data in beleidsrelevant onderzoek promoten.

PAV-inspiratiedag, 7 december 2017

Wil je de PAV-praktijk in je klas of school verder verbeteren? Kom dan naar de PAV-inspiratiedag op 7/12/2017 in het Herman Teirlinck gebouw (Thurn & Taxis) in Brussel.

Prof. Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren stelt de resultaten voor van een onderzoek naar PAV in Vlaanderen. Nadien kan je deelnemen aan inspiratiesessies waar je kan leren van concrete praktijkvoorbeelden van scholen. Je krijgt concrete handvaten om je praktijk te versterken en je kan in dialoog gaan over de resultaten van het onderzoek.

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn differentiatie, het motiveren van leerlingen, projectmatig werken, burgerzin en burgerschapseducatie , teamteaching in PAV, inzet van leraren en personeelsbeleid, lerarenopleiding en professionalisering, …

  • Voor wie?

Leraren PAV en schoolleiders, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en nascholers, inspecteurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden.

Naar boven

Voorbije studiedagen

(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs 21.11.2017 Programma en presentatie
Tussentijdse meta-evaluatie M-decreet 27.03.2017 Programma en presentatie

Lerende scholen voor beter leren (PIEO)

01.12.2016 Programma en presentaties
Flexibele leerwegen 20.10.2016 Programma en presentaties
Meertaligheid als realiteit op school (MARS) 19.10.2016 Programma en presentaties
Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik 23.09.2016 Programma en presentaties (Steunpunt SSL)
Inclusief hoger onderwijs 20.05.2016 Programma en presentaties

Wat kan ik (van) je leren?

09.06.2015 Programma en presentaties
Hoe leerkrachten nog sterker maken? De professionalisering en loopbaan van leerkrachten 02.04.2015 Programma en presentaties
Informatiegebruik in en door scholen. Hoe kan informatie schoolbeleid ondersteunen en versterken? 24.02.2015 Programma en presentaties
Spijbelen 25.11.2014 Programma en presentaties

Teachers as learning specialists: Implications for Teachers' Pedagogical Knowledge and Professionalism

18.06.2014 Programma en presentaties

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!

20.03.2014 Programma en presentaties

Breed evalueren kan je leren secundair onderwijs / basisonderwijs

11.10.2013 en 26.02.2014 Programma en presentaties

Evalueren voor beter leren: Internationale Trends

02.05.2013 Programma en presentaties

Onderwijs en gender

18.10.2012 Programma en presentaties

Internationale conferentie Evidence: Informed Policy and Practice in Education in Europe EIPPEE

09 en 10.05.2012 Programma van de conferentie

Evalueren voor beter leren

07.12.2011 Programma en presentaties

Vroegtijdig schoolverlaten

31.05.2011 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling

09.10.2009 Programma en presentaties

Seminarie EVC in beleid en praktijk. Uitdagingen voor Vlaanderen naar aanleiding van de OESO-review

31.01.2008 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Studiekosten in het basisonderwijs

27.06.2007 Programma en presentaties

Voorstelling onderzoeksresultaten: Mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie

05.12.2007

Programma en presentaties

Naar boven