Subsidies om je sportinfrastructuur open te stellen

  • 8 november 2017

Wil jouw school, hogeschool, universiteit haar sportinfrastructuur na schooltijd, tijdens het weekend of in schoolvakanties openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers?

Dan kan je tot 27 februari 2018 een projectvoorstel en subsidieaanvraag indienen. Als je project geselecteerd wordt, ontvang je financiële ondersteuning voor infrastructuurwerken of voor exploitatiekosten.

Beheer

Als je een subsidie aanvraagt voor exploitatiekosten, dan kan je overwegen om een beroep te doen op een doelgroepwerknemer, waarvoor de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen extra ondersteuning geeft.

Als je voor het beheer van de openstelling liever een beroep doet op een externe partner, dan kan je overwegen om samen te werken met de sociale economie.

Meer informatie over die 2 mogelijkheden vind je in het document 'Praktische informatie inschakeling doelgroepwerknemers en sociale economie'.

Hulp bij de voorbereiding

Wil je een project indienen, dan kan je rekenen op ondersteuning bij de voorbereiding en bij de indiening van je aanvraagdossier.

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) helpt je een kwalitatief project in te dienen. Kom naar een van de infomomenten op 27 november (Berchem-Antwerpen), 30 november (Gent) of 1 december (Leuven).

Meer info

Dit is de tweede projectoproep van de Vlaamse ministers van Onderwijs en van Sport. De eerste oproep van augustus 2016 was een overweldigend succes. De ministers willen met de nieuwe oproep nog meer scholen aanmoedigen om hun sportinfrastructuur te verbeteren en open te stellen.