Subsidies voor techniek en wetenschappen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2017-2018

  • 11 augustus 2017

Met subsidies in het schooljaar 2017-2018 voor het basisonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van een globale schoolvisie over STEM.

Er wordt ook geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

Lees er meer over in het persbericht: 225.000 euro voor techniek en wetenschappen.