Van masterplan tot conceptnota's

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de absolute top, niet het minst door de gedrevenheid van het onderwijspersoneel dat elke dag voor zijn leerlingen klaar staat. Om het best mogelijke onderwijs aan élke leerling te bieden, is een modernisering van het secundair onderwijs nodig waarbij de sterke punten worden gekoesterd en de zwakke punten weggewerkt.

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. Daarmee zette de regering de koers uit voor het secundair onderwijs in de toekomst. Het masterplan paste binnen het toekomstproject ViA (Vlaanderen in Actie). Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Masterplan hervorming secundair onderwijs (pdf, 27 p.) (466 kB)  

De modernisering van het secundair onderwijs is geen ‘big bang’. Stap voor stap worden weloverwogen maatregelen uitgevoerd in samenwerking en overleg met de scholen en het onderwijspersoneel. Het masterplan vormt daar het kader voor en bevat vele maatregelen.

In haar regeerakkoord 2014-2019 nam de Vlaamse Regering op dat het masterplan secundair onderwijs in dialoog met het onderwijsveld wordt uitgevoerd. In de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 wordt dat engagement verder geconcretiseerd.

De meeste maatregelen uit het masterplan kregen al concreet vorm: het M-decreet, duaal leren, het actieplan tegen schooluitval, het STEM-actieplan, screenings van  studierichtingen, krijtlijnen voor de leerlingenbegeleiding, de Columbus-oriëntatieproef ...

De Vlaamse Regering verleende op 31 mei 2016 haar goedkeuring aan 2 conceptnota’s die de uitrol van de laatste maatregelen van het masterplan opstarten:

Op 13 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Addendum bij de conceptnota's 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs' goed. De conceptnota vormt één geheel met de conceptnota's van 31 mei 2016. De Vlaamse Regering wil met de 3 conceptnota's de gefaseerde uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs laten starten op 1 september 2018, met het 1ste leerjaar van de 1ste graad.

Conceptnota 'Addendum bij de conceptnota's 1ste, 2de en 3de graad s.o.' (pdf, 7 p.) (911 kB)

 

Naar boven

Klas in het  secundair onderwijs