Vanaf vandaag school- en studietoelagen aanvragen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 1 augustus 2017


Vanaf vandaag, 1 augustus, kunnen de aanvragen voor school- en studietoelagen voor het schooljaar 2017-2018 ingediend worden. Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg, wordt automatisch een dossier opgestart. Het voorbije schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal 506.145 aanvragen voor een school- en studietoelage ingediend. 193.317 dossiers voor een school- en studietoelage werden automatisch opgestart. Het aantal automatische dossiers is de voorbije jaren meer dan verviervoudigd. Ook het aantal toekenningen van school- en studietoelagen stijgt. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). Via digitalisering en vereenvoudiging zorgt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ervoor dat wie recht heeft op een school- en studietoelage die ook krijgt.

Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid om de schoolkosten te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren.

Vanaf 1 augustus 2017 kunnen nieuwe aanvragen voor een school- en studietoelage voor het schooljaar 2017-2018 ingediend worden per post of via www.studietoelagen.be. Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg en dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling, wordt automatisch een dossier opgestart. Dit gebeurt in de periode november 2017 tot en met februari 2018.

Het aantal automatisch gestarte dossiers voor een school- of studietoelage zit al een poosje in stijgende lijn. Dit betekent dat de overheid zelf een dossier opstart voor zij die sinds 2012-2013 een toelage kregen, maar die voor het lopende jaar nog geen nieuwe aanvraag indienden. Resultaat is een gestaag stijgend aantal automatisch gestarte aanvragen: 42.306 in 2013-2014, 75.811 in 2014-2015, 115.686 in 2015-2016 en 193.317 dossiers voor 2016-2017. Dat betekent ruim een verviervoudiging. In totaal werden 506.145 aanvragen ingediend voor het schooljaar 2016-2017.

Ook het aantal toekenningen van school- en studietoelagen is de voorbije jaren gestegen:

Jaar Aantal dossiers Aantal toekenningen
2010-2011 415.977 328.320
2011-2012 416.197 323.612
2012-2013 430.800 335.790
2013-2014 443.474 339.869
2014-2015 464.560 348.409

Voor wie problemen ondervindt bij het invullen van het aanvraagformulier voorziet de afdeling school- en studietoelagen ondersteuning in Brussel en enkele provinciale diensten. Op woensdag (en in Antwerpen en Brussel ook op maandag) kan hulp gevraagd worden bij het invullen van het aanvraagformulier.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Wie recht heeft op een toelage, verdient het om die ook daadwerkelijk en op een rechtvaardige en efficiënte manier te krijgen. Dat er meer en meer dossiers school- en studietoelagen automatisch worden gestart, is daarbij een goede zaak. Ondertussen zijn ook de bestaande digitale en papieren aanvraagformulieren vereenvoudigd.”