Verloven en afwezigheden

De vakantieregeling voor verschillende groepen van personeelsleden.

Afwezig door ziekte of een ongeval? Wil je om medische redenen minder werken of herinschakelen in een andere functie? En wat bij besmettingsgevaar op school?

Als je tijdelijk wordt belast met een opdracht waarvoor je niet vastbenoemd bent of waarin geen vaste benoeming mogelijk is, neem je een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO).