Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Nodig om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs gelden in grote lijnen dezelfde regels als in het gewoon onderwijs.

Maar er is wel een verschil: om je kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar wil de overheid mee bereiken dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan.

Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een individueel aangepast leertraject nodig .

Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan:

  • Welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is
  • Voor het buitengewoon secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Het protocol bundelt alle documenten die de oriëntering van de leerling naar het type en de onderwijsvorm motiveren en verantwoorden.

Een leerling kan alleen naar een school met het type en - in het secundair onderwijs - de opleidingsvorm waar het verslag naar oriënteert.

Als ouder heb je recht op het verslag. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type en de opleidingsvorm aanbiedt die op het attest staan.

Naar boven

Toch inschrijven in een gewone school?

Als je kind het advies krijgt om naar het buitengewoon onderwijs te gaan, dan mag je ook kiezen voor een gewone school. Een school mag je kind niet zomaar weigeren.

De gewone school moet je kind voorlopig inschrijven ('inschrijving onder ontbindende voorwaarde'). Daarna komt er een vergadering met de school, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Jullie bespreken of de school, met redelijke aanpassingen, de gepaste begeleiding kan bieden.

Pas na die vergadering beslist de school definitief of ze je kind inschrijft of niet.

Met een verslag kan je in een gewone school begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs aanvragen: afhankelijk van de beperking van je kind doe je een aanvraag voor geïntegreerd onderwijs (GON-begeleiding) of inclusief onderwijs (ION-begeleiding: voor leerlingen met een verstandelijke beperking - type 2). Met de hulp van een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs zal je kind dan een individueel aangepast programma volgen.

Ook als je geen verslag hebt voor het buitengewoon onderwijs, kan je GON-begeleiding aanvragen. Lees meer over het geïntegreerd onderwijs.

Naar boven

Oneens over de toelating tot het buitengewoon onderwijs?

Als jij, de school of het CLB het niet eens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, kan je aan de Vlaamse Bemiddelingscommissie vragen om te bemiddelen.

Wat kan je verwachten van een bemiddeling? Hoe dien je een verzoek tot bemiddeling in?

Vlaamse Bemiddelingscommissie

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs
Inschrijvingsrecht secundair onderwijs