Vind een opleiding

In een centrum voor basiseducatie (CBE) volg je cursussen zoals Nederlands als tweede taal (NT2), opstap Frans en Engels, rekenen en computerlessen.

Wil je als volwassene je diploma secundair onderwijs halen? Dat kan in een centrum voor volwassenonderwijs (CVO) via het secundair volwassenenonderwijs.

In het hoger onderwijs kan je een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast bestaan er diverse mogelijkheden om je te specialiseren, zoals een banaba of een manama.

Volg een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs. Er zijn beroepsgerichte opleidingen, ICT-opleidingen en taalopleidingen: Nederlands als tweede taal (NT2), talen richtgraad 1en 2 en talen richtgraad 3 en 4.

Het hoger beroepsonderwijs (hbo5 en hbo5 Verpleegkunde) behoort tot het hoger onderwijs. Je kan kiezen uit verschillende beroepsgerichte opleidingen op een niveau tussen het secundair onderwijs en een professionele bacheloropleiding.

In je vrije tijd kan je deeltijds kunstonderwijs volgen aan een academie.  Je leert er artistieke vaardigheden in de richtingen Beeldende Kunst, Muziek, Woordkunst of Dans.