Vlaanderen en Frankrijk wisselen onderwijsexpertise uit


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 29 mei 2017


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs laten deelnemen aan vormingsstages in Frankrijk. Hiervoor werd vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Vlaamse en Franse Regering. Ook zullen beide partijen de uitwisseling van leerlingen en studenten, in het bijzonder in het beroepsgericht onderwijs, aanmoedigen.

Vandaag werd er in het ‘Lycée Français International’ te Antwerpen tussen de Franse Regering door ambassadrice Claude-France Arnould en de Vlaamse Regering door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een memorandum van overeenstemming ondertekend voor een periode van drie jaar. In deze samenwerkingsovereenkomst staat het uitwisselen van informatie en expertise met als doel de kwaliteit van het Frans in het Vlaamse onderwijs te versterken centraal.

Deze samenwerking krijgt op verscheidene manieren vorm. Zo zullen Vlaamse leerkrachten en aspirant-leerkrachten geïnformeerd worden over de verschillende stagemogelijkheden die er bestaan om hun taal-, pedagogische en culturele kennis in Frankrijk te verdiepen. Beide partijen zullen ook de uitwisseling van leerlingen en studenten, in het bijzonder in het beroepsgericht onderwijs, aanmoedigen.

Verder wordt er ingezet op de uitwisseling van didactisch materiaal het bevorderen van de samenwerking tussen Vlaamse scholen en de twee erkende Franse lycea in België. Het Lycée Français Jean Monnet in Brussel en het Lycée Français International in Antwerpen worden beide door het Franse ministerie van onderwijs erkend en vormen waardevolle ambassadeurs in het verspreiden van kennis en expertise over meertalige onderwijs. Ook via KlasCement, het gratis platform voor leermiddelen, zal er audiovisueel materiaal aangeleverd worden dat leerkrachten vrij kunnen gebruiken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een taal leren doe je door ze te spreken. Dat geldt zo voor leerlingen maar evengoed voor leerkrachten. Door deze samenwerkingsovereenkomst met de Franse Regering te sluiten, wordt er sterker ingezet op het uitwisselen van expertise via vormingsstages maar ook op het delen van didactisch materiaal. Via Klascement gaan leerkrachten zo kunnen beschikken over audiovisuele leermiddelen waarmee ze hun lessen kunnen verrijken.”

Naar boven