Vroeg jouw gemeente al naar de capaciteit van je school? Belangrijk voor capaciteitsmiddelen 2019-2021

  • 11 april 2018

In februari 2018 riep de minister van Onderwijs alle Vlaamse gemeenten op om deel te nemen aan een aanbodbevraging van de schoolcapaciteit. De aanbodbevraging loopt tot 15 mei 2018.

Werk mee aan de verzameling van de gegevens

De gemeenten (in Brussel: de Vlaamse Gemeenschapscommissie) brengen de capaciteit in kaart, samen met de scholen voor gewoon basisonderwijs en gewoon voltijds secundair onderwijs op hun grondgebied.

Neemt jouw gemeente deel aan de bevraging? Dat kan je nagaan op de pagina: Bevraging van de capaciteit in scholen.

Doet jouw gemeente mee? Je gemeente heeft dan ongetwijfeld al contact opgenomen. Rapporteer zo snel mogelijk over de capaciteit in je school bij de gemeentelijke coördinator (of in Brussel bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie).

Doel van de bevraging

De bevraging gebeurt:

  • Om een realistisch beeld te vormen van de beschikbare plaatsen en de actuele en toekomstige capaciteitsbehoeften in het basisonderwijs en het secundair onderwijs
     
  • Om de capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2019-2021 toe te kennen aan de scholen in de gemeenten of onderwijszones met de grootste capaciteitstekorten

Naar boven