Welke gegevens vind je in Dataloep?

Gegevens basis- en secundair onderwijs

Inschrijvingen: leerlingenaantallen

Alle inschrijvingen vanaf het schooljaar 2008-2009 in het Nederlandstalig:

 • Gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs
 • Voltijds gewoon secundair onderwijs
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Het gaat om geverifieerde leerlingenaantallen op de 1ste schooldag van februari.

Niet inbegrepen: buitengewoon onderwijs type 5 en hbo5 Verpleegkunde (zie Inschrijvingen hoger onderwijs)

> Naar Dataloep - Inschrijvingen basis- en secundair onderwijs

Naar boven

Leerlingenkenmerken

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2008-2009 over het aantal leerlingen uit het Nederlandstalig:

 • Gewoon kleuter- en lager onderwijs.
 • Gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs.

met de kenmerken:

 • Thuistaal niet-Nederlands.
 • Laag opleidingsniveau van de moeder.
 • Schooltoelage ontvangen.
 • Buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De 4 kenmerken samen vormen de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Niet inbegrepen: leerlingenkenmerken in het buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs

> Naar Dataloep - Leerlingenkenmerken basis- en secundair onderwijs

Naar boven

Mobiliteit en aantrekkingskracht

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2008-2009 voor het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Het gaat om geverifieerde leerlingenaantallen op de 1ste schooldag van februari.

Je kan voor een provincie of gemeente de volgende parameters bekijken:

 • Mobiliteit: waar gaan de leerlingen die in de geselecteerde gemeente wonen, naar school?
 • Aantrekkingskracht: waar wonen de leerlingen die naar een school in de geselecteerde gemeente gaan?
 • Instroomratio: het aandeel van de niet-inwoners ten opzichte van het totale aantal leerlingen dat naar een school in de geselecteerde gemeente gaat.
 • Uitstroomratio: het aandeel van de leerlingen die in de geselecteerde gemeente wonen en naar een school gaan buiten die gemeente, ten opzichte van alle leerlingen die in die gemeente wonen.

Niet inbegrepen: buitengewoon onderwijs type 5 en hbo5 Verpleegkunde

> Naar Dataloep - Mobiliteit en aantrekkingskracht

Naar boven

Gegevens deeltijds kunstonderwijs

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2009-2010 over:

 • Inschrijvingen van financierbare leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs.
 • Inschrijvingen van niet-financierbare leerlingen in pilootprojecten en tijdelijke projecten.

Het gaat om geverifieerde leerlingenaantallen op de 1ste schooldag van februari.

Leerlingen kunnen zich voor meerdere studierichtingen inschrijven. Ze worden zoveel keer geteld als het aantal inschrijvingen dat ze hebben.

Je kan de data met of zonder de pilootprojecten en de tijdelijke projecten bekijken.

> Naar Dataloep - Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs

Naar boven

Gegevens hoger onderwijs

Inschrijvingen

Cijfergegevens vanaf het schooljaar/academiejaar 2008-2009 over:

 • Hbo5 Verpleegkunde (vanaf 2009-2010).
 • Inschrijvingen hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).

Voor hbo5 Verpleegkunde gaat het over de cursisten op de 1ste schooldag van februari.

De inschrijvingen hoger onderwijs omvatten alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract op 30 september. Enkele tabbladen geven ook de uitschrijvingen weer.
Een student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs. Het aantal inschrijvingen is dus niet gelijk aan het aantal studenten.

Niet inbegrepen: postgraduaat

> Naar Dataloep - Inschrijvingen hoger onderwijs

Leerlingenkenmerken hbo5 Verpleegkunde

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2009-2010 over het aantal cursisten in hbo5 Verpleegkunde

met de kenmerken:

 • Thuistaal niet-Nederlands.
 • Laag opleidingsniveau van de moeder.
 • Schooltoelage ontvangen.
 • Buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De 4 kenmerken samen vormen de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

> Naar Dataloep - Leerlingenkenmerken hbo5 Verpleegkunde

Naar boven