Word reclamewijs op Safer Internet Day

  • 19 januari 2017

Naar aanleiding van de Safer Internet Day organiseert het AdLit-project op 6 februari 2017 een workshop reclamewijsheid voor leerkrachten, in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming.

De workshop vindt plaats in het Future Classroom Lab, Trierstraat 61, 1040 Brussel. Deelname is gratis.

Aan bod komt hoe je samen met je klas een neus voor reclame ontwikkelt.

  • De workshop focust op nieuwe reclamevormen, zoals productplacement of reclame op sociale media en apps.
  • Je komt er ook meer te weten over nieuwe leermiddelen, reclamegames en ander lesmateriaal.

Informatie en inschrijven: Word reclamewijs op Safer Internet Day (KlasCement)