Ondersteuning en begeleiding

Het systematisch contact (medisch onderzoek) door een CLB is verplicht in de 1ste kleuterklas, het 1ste, 4de en 6de leerjaar lager onderwijs en in het 3de jaar van het secundair onderwijs.

Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het basis- en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen een jaarabonnement voor de leerling aanvragen.

Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft of die moet revalideren, kan de school toestaan dat ouders buitenschoolse hulpverlening inschakelen.