Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en - koepels

Officieel en vrij onderwijs

Scholen van het officieel onderwijs zijn georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies, of de steden en gemeenten.

Scholen die niet door een overheid zijn opgericht, behoren tot het vrij onderwijs.

In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische godsdienst, en zedenleer.

Naar boven

Onderwijsnetten en koepels

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen ook de schoolbesturen tijdens de onderhandelingen met de overheid.

Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleidingsdiensten. Die werken initiatieven uit om scholen en de leraren te ondersteunen en te versterken.

Op de websites van de koepels vind je de adressen van de scholen die tot die koepel behoren.

In het officieel onderwijs

In het officieel onderwijs zijn er 2 netten:

 • Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat de openbare instelling GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid.

  Het GO! is door de grondwet verplicht tot neutraliteit: het moet de religieuze, filosofische of ideologische overtuiging van de ouders en de leerlingen respecteren.
   
 • Het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) omvat het gemeentelijk onderwijs (georganiseerd door de gemeentebesturen) en het provinciaal onderwijs (georganiseerd door de provinciebesturen). De schoolbesturen zijn verenigd in 2 koepels:
  • Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
  • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Het officieel gesubsidieerd onderwijs moet open staan voor alle levensbeschouwingen.

In het vrij onderwijs

In het vrij onderwijs is er 1 net: het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO). Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het VGO. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen, vertegenwoordigd door de koepel Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

Maar er is ook een beperkt aantal vrije scholen van een andere erkende godsdienst, zoals joodse of protestantse scholen.

Naast de confessionele scholen zijn er scholen die niet aan een godsdienst gebonden zijn: de vrije niet-confessionele scholen.

Naast het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) zijn er in het vrij onderwijs 4 organisaties die elkaar in het overlegplatform Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) ontmoeten:

 • Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
 • Federatie Steinerscholen
 • Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)
 • Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP)

Sommige scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites