Toelage aanvragen

Vraag ten laatste op 1 juni je toelage online aan. Je kan inloggen met je identiteitskaart (e-ID) of je federaal token.

Ga naar de afdeling Studietoelagen of de provinciale diensten, je CLB, het OCMW, sociale diensten, je (hoge)school of universiteit...

Je toelage online aanvragen is gemakkelijk en snel. Zo doe je het.

Een vraag over school- of studietoelagen? Bel gratis 1700, mail je vraag of kom langs tijdens de zitdagen.

Je kan je toelage ook met het papieren aanvraagformulier aanvragen.