Toelage aanvragen

Vraag nu je toelage online aan. Je kan inloggen met je identiteitskaart (e-ID) of je federaal token.

Dien opnieuw een aanvraag in. Als je dat niet doet, kan het ministerie ook automatisch een dossier opstarten of je een ingevuld aanvraagformulier sturen.

Je toelage online aanvragen is gemakkelijk en snel. Zo doe je het.

Je kan je toelage ook met het papieren aanvraagformulier aanvragen.

Ga naar de afdeling School- en Studietoelagen of de provinciale diensten, je CLB, het OCMW, sociale diensten, je (hoge)school of universiteit...

Een vraag over school- of studietoelagen? Bel gratis 1700, mail je vraag of kom langs tijdens de zitdagen.