Toelage aanvragen

Vraag ten laatste op 1 juni je toelage online aan. Je kan inloggen met je identiteitskaart (e-ID) of je federaal token.

Je toelage online aanvragen is gemakkelijk en snel. Zo doe je het.

Ga naar de afdeling School- en Studietoelagen of de provinciale diensten, je CLB, het OCMW, sociale diensten, je (hoge)school of universiteit...

Dien opnieuw een aanvraag in. Als je dat niet doet, kan het ministerie ook automatisch een dossier opstarten of je een ingevuld aanvraagformulier sturen.

Je kan je toelage ook met het papieren aanvraagformulier aanvragen.

Een vraag over school- of studietoelagen? Bel gratis 1700, mail je vraag of kom langs tijdens de zitdagen.