Huisonderwijs: wat en voor wie?

Onderwijs thuis voor leerplichtige kinderen

In België is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar leerplicht. Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een erkende school, maar huisonderwijs - soms ook thuisonderwijs of onderwijs thuis genoemd - is ook mogelijk.

Huisonderwijs kan je op verschillende manieren organiseren:

  • Individueel huisonderwijs: je geeft zelf les of je stelt een privéleraar aan.
  • Collectief huisonderwijs: je laat je kinderen naar een privéschool gaan of je organiseert met een aantal ouders samen huisonderwijs voor jullie kinderen.

Om in orde te zijn met de leerplicht, moet je een verklaring van huisonderwijs indienen. En om een diploma of getuigschrift te behalen, moet je kind examens afleggen bij de Examencommissie.

Verwar huisonderwijs niet met onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen.

Naar boven

Huisonderwijs voor niet-leerplichtigen?

Als je kind meerderjarig is, kan het wel nog thuis studeren. Het kan ook inschrijven voor en deelnemen aan de examens van de examencommissies.

Omdat je kind dan niet meer leerplichtig is, is een verklaring van huisonderwijs niet meer nodig.

Naar boven

Huisonderwijs in Brussel en in Wallonië

De regels hierboven gelden voor kinderen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ben je in Wallonië gedomicilieerd, dan val je onder de regels van de Franse Gemeenschap, zelfs als je het huisonderwijs in het Nederlands organiseert.

Ben je in Brussel gedomicilieerd, dan kan je zelf kiezen om het huisonderwijs te melden bij de Vlaamse of de Franse gemeenschap.

Contactgegevens van het Ministerie van de Franse Gemeenschap:

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Direction générale de l’Enseignement obligatoire
Service du contrôle de l’obligation scolaire
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles
obsi@cfwb.be

Naar boven

Huisonderwijs in het buitenland?

Als je in het buitenland gaat wonen, vallen je kinderen onder de regels over leerplicht en huisonderwijs van het land waar ze wonen.

Maar als je je domicilie in België behoudt, dan moet je kind ook voldoen aan de Belgische leerplicht. Kies je voor huisonderwijs, dan val je - afhankelijk van waar je juist gedomicilieerd bent - onder de regels van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse of van de Franse Gemeenschap, en moet je het huisonderwijs daar melden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s