Cursisten

Opleidingen

Praktische informatie

In een centrum voor basiseducatie (CBE) volg je cursusssen zoals Nederlands als tweede taal (NT2), opstap Frans en Engels, rekenen en computerlessen.
 

Wil je als volwassene je diploma secundair onderwijs halen? Dat kan in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) via het secundair volwassenenonderwijs.

Opleidingen buiten het volwassenenonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo5 en hbo5 Verpleegkunde) behoort tot het hoger onderwijs. Je kan kiezen uit verschillende beroepsgerichte opleidingen op een niveau tussen het secundair onderwijs en een professionele bacheloropleiding.

Volg een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs. Er zijn beroepsgerichte opleidingen, ICT-opleidingen en taalopleidingen: Nederlands als tweede taal (NT2), talen richtgraad 1 en 2 en talen richtgraad 3 en 4.

Volg de specifieke lerarenopleiding (SLO) in het volwassenenonderwijs (vanuit je praktijkervaring of kennis van het secundair onderwijs).