Persberichten

Overzicht 2017

Huursubsidies zorgen voor bijna 1000 bijkomende plaatsen voor leerlingen op scholen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 28 april 2017

5,1 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende investeringen voor hogescholen en universiteiten

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 27 april 2017

Onderwijsspiegel 2017: kwaliteit basisvorming bso en dbso flink vooruit

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 25 april 2017

Lancering ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 april 2017

Toekomstige leraren sterker aan de start door digitale instaptoets

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 april 2017

Subsidies voor scholen om hun verwarmingsinstallaties optimaal te laten afstellen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 18 april 2017

375.000 euro voor sensibiliseringsprojecten rond klimaat

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 16 april 2017

24 scholen krijgen huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 14 april 2017

53 scholen krijgen subsidie om sportinfrastructuur naschools open te stellen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 april 2017

Start van twee proefprojecten leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 april 2017

6,1 miljoen euro voor 77 energiebesparende projecten in scholen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 3 april 2017

Al 14.000 unieke deelnemers Columbus

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 maart 2017

Toetsen leerlingen basisonderwijs gevalideerd ter ondersteuning van interne kwaliteitszorg

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 22 maart 2017

Woensdag 1 minuut stilte in alle scholen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 21 maart 2017

Op termijn internetonderwijs voor meer langdurig en chronisch zieke kinderen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 17 maart 2017

Impact sluiting collectieve opvangcentra voor onderwijs in kaart gebracht

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 16 maart 2017

Ouderavonden in scholen over veilig internetgebruik

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 12 maart 2017

Visie 2050: vooruitblikken op leren en werken in 2050

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 10 maart 2017

Nieuw starterspakket kleuteronderwijs van Klasse

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 7 maart 2017

Oproep voor bouw van nieuwe scholen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 6 maart 2017

Sterker statuut voor 840 personeelsleden Centra voor Basiseducatie

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 februari 2017

Integratietraject voor buitenlands academisch talent

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 februari 2017

Schaalvergroting in het volwassenenonderwijs

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 februari 2017

’t Zal WELzijn: pesten aanpakken doe je niet alleen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 21 februari 2017

Columbus begeleidt jongeren voor tweede jaar op rij bij studiekeuze

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 20 februari 2017

10 nieuwe schoolopeningen Scholen van Morgen

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 17 februari 2017

Cyber-Scan helpt scholen in de strijd tegen cyberpesten

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 17 februari 2017

Meer cultuur op school

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 16 februari 2017

Scholen geloven in toekomstkansen van het CLIL-onderwijs

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 13 februari 2017

Steeds meer jongeren halen een diploma

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 7 februari 2017

Ouderverenigingen ondertekenen engagementsverklaring dranken en tussendoortjes

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 1 februari 2017

100.000 euro voor ondersteuning kwetsbare kinderen aan huis

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 29 januari 2017

Integratie UZ Gent in Universiteit Gent goedgekeurd

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 26 januari 2017

Er zit muziek in poëzie

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 26 januari 2017

Workshop beatboxing of een eigen muziekfestival op school. Het kan!

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 23 januari 2017

Uitbreiding proefproject: duaal leren ook voor bakkers, kinderbegeleiders en vrachtwagenchauffeurs

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 20 januari 2017

Van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen in 2e en 3e graad secundair onderwijs

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 13 januari 2017

SID-ins informeren jongeren over verder studeren en tewerkstelling

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 10 januari 2017

133 miljoen euro AGION-subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 6 januari 2017

Nieuwe online toepassing over mobiliteit leerlingen in Dataloep

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 5 januari 2017

Andere overzichten