Welzijn, veiligheid en gezondheid in je onderwijsinstelling

Het canvas intern noodplan voor scholen en internaten is een verzameling van aandachtsfiches met tips en informatie waarmee je als school je eigen noodplan kan opstellen.

Bij tegenstrijdige laboresultaten over de aanwezigheid van asbest in bouwmateriaal, kan je bij de FOD WASO gratis een bijkomende analyse laten uitvoeren.

Voor de aankoop van arbeids- en beschermingsmiddelen gelden specifieke procedures. De handleiding aankoopprocedure en de bijbehorende instructies helpen je op weg.

De begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is een overlegorgaan waarin alle partners een beter zicht willen krijgen op de federale welzijnswetgeving en nagaan hoe ze die in een onderwijsomgeving dienen te interpreteren.