Internationalisering

Internationalisering kan een nuttig instrument zijn voor de ontwikkeling van je school of centrum, je personeel en je leerlingen.

eTwinning

eTwinning (EPOS) is een online community voor scholen in Europa. Je school kan samen met een andere school uit Europa een project opstarten.

Europees platform voor volwassenenonderwijs

Mogelijkheden om je klas ervaringen te laten opdoen over de landsgrens en over de taalgrens.

Wil je in het Vlaams onderwijs aan de slag met een buitenlands diploma, dan moet je dat diploma laten erkennen.