Doorlichtingsverslagen

De onderwijsinspectie controleert de erkende scholen en centra in Vlaanderen en in Brussel. Zij rapporteert daarover in doorlichtings- en andere verslagen.

Een doorlichtingsverslag is in de eerste plaats een advies voor de minister van Onderwijs. Het start met een samenvatting voor ouders, leerlingen en cursisten.

Van scholen en centra die vóór 1 januari 2007 zijn doorgelicht, kan je het verslag opvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Doorlichtingsverslagen