Referentiekader OnderwijsKwaliteit

MIJN SCHOOL IS OK

Op 20 september 2016 is het afgewerkte ROK officieel voorgesteld als het kader voor Onderwijskwaliteit (OK). Alle informatie vind je op de website Mijn school is OK.

Via onderstaande pagina's verneem je hoe het referentiekader in cocreatie tot stand kwam.

Nogmaals dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de ontwikkeling van dit kader.

Tegen het einde van het schooljaar 2015-2016 geeft de onderwijsinspectie samen met betrokkenen van het onderwijs het Referentiekader OnderwijsKwaliteit vorm.

Tijdens het ROK-project worden ideeën verzameld om via analyse en dialoog tot een consensus te komen.

Geef je mening over het ontwerp van het nieuwe Referentiekader OnderwijsKwaliteit: vul de vragenlijst in en neem deel aan de gebruikersgroepen.

De onderwijsinspectie interviewde tal van onderwijspartners over wat goed onderwijs is. Fase 2 start in januari 2016. Ben je er ook opnieuw bij?

Aan tafel voor het Referentiekader OnderwijsKwaliteit

Leerlingen, oud-leerlingen en lerarenopleiders gaven hun mening over goed onderwijs tijdens interactieve sessies in Brussel, Leuven of Gent.

CONTACT
Heb je vragen of bedenkingen? Mail naar referentiekader.onderwijskwaliteit@vlaanderen.be