Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob)

  1. Reaffectatie en wedertewerkstelling - re-integratie
  2. Outplacement (tewerkstelling buiten het onderwijs)
  3. Wachtgeld(toelage)

Outplacement (tewerkstelling buiten het onderwijs)

Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/1999 (B.S. 08/10/1999):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het onderwijs of de psycho-medisch-sociale centra.

Omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL van 22/09/2000:
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Tewerkstelling buiten het onderwijs - Zgn. outplacement

  • Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking
  • Tewerkstelling buiten het onderwijs
  • Outplacement
  • Regeling vanaf 1 januari 1999

Bijlagen

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs en de werkgever uit de gezondheids- en de welzijnssector
bijlage bij omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL van 22/09/2000

Overeenkomst tussen de instelling in de gezondheids- en de welzijnssector en het personeelslid
bijlage bij omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL van 22/09/2000


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013