Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Salaris : berekening (simulatie) en communicatie

Reglementering

Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (B.S. 20/04/1958):
Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Omzendbrief PERS/2003/15 (13AC) van 01/10/2003:
Verklaring van het individuele betalingsuittreksel

  • Zet hier de essentiepunten van de omzendbrief

Decreet van 13/07/2001 (B.S. 27/11/2001):
Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel)

Omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003:
Verklaring van de schoollisting

Omzendbrief PERS/2004/07 van 10/06/2004:
Sommige aspecten van de bezoldiging van tijdelijke personeelsleden van het onderwijs

  • Het bekrachtigen van sommige maatregelen die overeenkomstig vroegere CAO's in de praktijk reeds worden toegepast
  • De toekenning van de uitgestelde bezoldiging vanaf de zomervakantie 2004 - afschaffing formulieren
  • De bezoldiging vanaf 1 september 2004 van de personeelsleden die in een selectie- of bevorderingsambt zijn aangesteld
  • De wijze waarop vanaf 1 september 2004 de wettelijke feestdagen, de weekends en de korte vakantieperiodes worden bezoldigd

Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (B.S. 13/10/2009):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013