Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

pensioen

 1. Leerplichtonderwijs
 2. Hogescholen
 3. Universiteiten
 4. Pensioenraming
 5. Loopbaanfiche/loopbaanoverzicht - zie ook de e-fiche "Geldelijke anciënniteit"
 6. Diplomabonificatie hogescholen
 7. Mandaten (decretaal) hogescholen
 8. Loopbaanonderbreking/validering pensioen (aparte e-fiche)
 9. Wachtgeld tbsob en pensioen
 10. Ambtshalve oppensioenstelling
 11. Opnieuw in dienst actieve dienst treden (aparte e-fiche)

Hogescholen

contacten
 • Contactgegevens Pensioendienst voor de overheidssector(PDOS)
 • Voor inlichtingen over de betaling van de maandelijkse pensioenen en arbeidsongevallenrenten:
  de website van de PDOS
 • Bij klachten over de toekenning van uw recht op een federaal wettelijk pensioen, het bedrag of de betaling ervan of over de werking en de dienstverlening van de federale pensioendiensten:
  Federale Ombudsdienst Pensioenen(website Ombudsdienst Pensioenen)
 • De pensioenpunten - Een dienst op maat van de gemengde loopbanen
  Heeft u een gemengde loopbaan? Belgische werknemers, zelfstandigen en ambtenaren hebben elk hun eigen pensioeninstelling. Wie een zgn. gemengde loopbaan achter de rug heeft, hoeft echter niet langer bij elke instelling apart aan te kloppen om informatie over het (toekomstige) pensioen in te winnen. De drie pensioeninstellingen bieden sedert 2009 voor alle vragen over het pensioen, ongeacht het soort loopbaan één enkel contactpunt aan: het zgn. "pensioenpunt". Op deze webpagina vindt u coördinaten en openingstijden voor elk van de 10 pensioenpunten in Vlaanderen en Brussel. Naast de gemengde loopbanen kunt u er ook terecht met andere vragen over uw pensioen.
Reglementering

Wet van 05/08/1978 (B.S. 17/08/1978):
Wet houdende economische en budgettaire hervormingen.
- Art. 83.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013