5 bijkomende scholengemeenschappen organiseren onthaalonderwijs voor anderstalige leerlingen secundair onderwijs


Persbericht kabinet  Vlaams minister van Onderwijs, 11 maart 2016


5 bijkomende scholengemeenschappen krijgen de toestemming om onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs te organiseren. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De beslissing is het gevolg van het stijgende aantal anderstalige jongeren in het onderwijs. In de onthaalklassen in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Alles samen kunnen nu al 20 bijkomende scholengemeenschappen onthaalonderwijs voor anderstaligen organiseren.

Vlaanderen biedt aan anderstalige nieuwkomers onthaalonderwijs aan. In de onthaalklas in het secundair onderwijs krijgen die leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna stappen ze over naar een gewone klas.

De voorbije maanden zijn er heel wat vluchtelingen naar ons land gekomen. Leerplichtige kinderen van vluchtelingen moeten binnen de 60 dagen in een school worden ingeschreven. Op 1 februari 2016 waren er 4120 OKAN leerlingen in het secundair onderwijs. Op 1 september 2015 lag dat aantal op 2060.

Vandaag is een derde reeks van aanvragen voor de organisatie van OKAN in het secundair onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurt na advies van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, de onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad.

Het gaat om de volgende 5 scholengemeenschappen:

  • Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Diest-Tessenderlo
  • Scholengemeenschap Geraardsbergen-Brakel-Herzele-Zottegem
  • Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Drieklank Overijse-Tervuren-Zaventem
  • Scholengemeenschap van het Vrij en Gemeentelijke Secundair Onderwijs Beveren en Bazel
  • Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Oostkust

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “5 bijkomende scholengemeenschappen kunnen starten met onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Ze kunnen Nederlandse taallessen en vorming aanbieden, wat belangrijk is voor de integratie en de toekomstkansen van die leerlingen. Alles samen hebben de voorbije maanden 20 bijkomende scholengemeenschappen de toestemming gekregen om OKAN in het secundair onderwijs aan te bieden.”