Aan de slag met STEM

Wil je met je school inzetten op STEM? Of het bestaande STEM-onderwijs verder uitbouwen? Diverse instrumenten en inspiratiebronnen helpen je op weg:

Het STEM-kader: een referentiekader voor leraren en directies

Start je school met STEM-onderwijs? Gebruik het STEM-kader als vertrekpunt. Zo krijg je inzicht in de verschillende componenten van STEM en raak je bekend met de richtinggevende principes en doelstellingen ervan. Het kader geeft niet alleen een overzicht van de ingrediënten van goed STEM-onderwijs, maar laat je ook toe je huidige STEM-praktijk te beoordelen.

Het kader kwam tot stand in samenwerking met het hoger onderwijs, waaronder STEM-onderzoekers en de lerarenopleidingen, en een brede vertegenwoordiging van scholen.

Wil je weten hoe ver jouw school staat met haar STEM-onderwijs? Vul de checklist in en ontdek of je een echte STEM-school bent.

Naar boven

Reflectie-instrument STEM: waar staat jouw school?

Met het reflectie-instrument van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) kan je school haar STEM-onderwijs evalueren, verder ontwikkelen en eventueel bijsturen, zowel op school- als op klasniveau.

Ga aan de slag met het reflectie-instrument (Stemopschool)

Naar boven

Van elkaar leren met de Lerende Netwerken

Via ‘Lerende Netwerken STEM’ kunnen scholen samenwerken en van elkaars STEM-onderwijs leren.

  • Van januari 2014 tot december 2015 besprak het Lerend Netwerk voor het basisonderwijs tijdens diverse  bijeenkomsten praktijkvoorbeelden en didactieken uit verschillende STEM-domeinen. Log in op de website en lees de verslagen ter inspiratie (Stembasis).
  • Het Lerend Netwerk voor het basisonderwijs ontwikkelde de STEM-didactiek (arteveldehogeschool) : een wetenschappelijk onderbouwd en inspirerend platform om met STEM aan de slag te gaan in je klas.
  • STEM+ legt de nadruk op de link tussen STEM en gelijke kansen. Het is een initiatief van het Lerend Netwerk voor het basisonderwijs en loopt tot augustus 2017. Binnenkort lees je daarover meer op deze pagina.
  • Een aantal techniekcoaches staat klaar om lerarenteams van het basisonderwijs te helpen bij het uitwerken van STEM in hun school. Scholen kunnen ook zelf een techniekcoach aanspreken en met hem of haar aan de slag gaan. Scholen vinden meer informatie bij het Lerend Netwerk voor het basisonderwijs.
    xlsx bestandContactgegevens techniekcoaches (xlsx) (42 kB)
  • Het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO

Presentaties studiedag ‘STEM in het basisonderwijs’

In het kader van de Lerende Netwerken organiseerde het Departement Onderwijs en Vorming op 23 oktober 2015 een studiedag over STEM in het basisonderwijs.

Raadpleeg de presentaties en ontdek hoe andere basisscholen met STEM aan de slag gaan.

Naar boven

30 recente STEM-projecten ter inspiratie

30 tso- en bso-scholen zetten vanaf begin 2016 tot augustus 2017 uiterst innovatieve STEM-projecten op. Elke actie zet hoog in op de maatschappelijke relevantie van STEM. Denk maar aan projecten rond energiebeleid, een gezonde leeromgeving, een andere speelplaats …

Laat je inspireren door de projecten: pdf bestand30 goedgekeurde projecten (pdf, 6 p.) (137 kB)

Wil je meer informatie over de projecten? Neem dan contact op met de organiserende school.

Naar boven

KlasCement: leermiddelen via Kiezen voor STEM

Leermiddelennetwerk KlasCement biedt leerkrachten tal van leermiddelen aan voor de lessen wetenschappen, informatica, technologie, wereldoriëntatie en wiskunde.

Vind lesmateriaal via Kiezen voor STEM (KlasCement)

Naar boven

Praktijkvoorbeelden in boek ‘Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek’

Het boek ‘Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek’ bevat praktijkvoorbeelden om leerlingen van 8 tot 16 jaar te motiveren voor STEM. Het boek wil vooral leerkrachten inspireren en helpen om STEM in de klaspraktijk te brengen, maar is ook bruikbaar voor directies, pedagogische begeleiders en onderwijsonderzoekers.

Bestel het boek online (VLOR)

Naar boven

Samenwerken met het bedrijfsleven via het STEM-charter

Het bedrijfsleven zet zich mee in om het STEM-onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Om dat engagement duidelijk te maken, ondertekenden veel organisaties het STEM-charter.

Ben je benieuwd naar de STEM-acties van een organisatie? Zou je school een samenwerking willen opzetten met een van de bedrijven? Neem contact op met de organisatie voor meer informatie.

Naar boven

STEM-academie: STEM-activiteiten in de vrije tijd

Merk je bij leerlingen een duidelijke aanleg of interesse voor STEM? Motiveer hen om deel te nemen aan een activiteit van de STEM-academie. Zo kunnen je leerlingen ook buiten de klas hun interesse in wetenschap, wiskunde, techniek en technologie uitbreiden. Technopolis coördineert de STEM-academie.

Bekijk het wetenschapsaanbod

Naar boven

Vorming via Wetenschapsinformatienetwerk (WIN)

Het wetenschapsinformatienetwerk wil wetenschap, techniek en technologische innovatie populairder maken. Je vindt er een overzicht van alle activiteiten die je helpen STEM toe te passen in je klas. Word je lid van het WIN, dan kan je online met andere leden ervaring en expertise uitwisselen.

Raadpleeg de website van het WIN

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Publicaties