Collectieve arbeidsovereenkomsten: cao's

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden tussen de Vlaamse Regering, de werknemersorganisaties en voor het hoger onderwijs en de basiseducatie ook de werkgeversafvaardigingen afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden.

Welke cao geldt voor mij?

Afhankelijk van het onderwijsniveau waarin je werkt, val je onder een andere cao.

 • Werk je in:
  • Het basisonderwijs
  • Het secundair onderwijs
  • Het deeltijds kunstonderwijs
  • Het volwassenenonderwijs met uitzondering van de basiseducatie
  • Een CLB
  • De onderwijsinspectie
  • Een pedagogische begeleidingsdienst

Dan is pdf bestandcao XI 13.07.2018 (pdf, 10 p.) (1.76 MB) op jou van toepassing.

Behoor je tot het meester- vak- en dienstpersoneel, het onderhoudspersoneel, de contractuele bedienden of de busbegeleiding, dan zijn de maatregelen verder uitgewerkt in pdf bestandcao XI bis 23.03.2018 (pdf, 24 p.) (747 kB).

Naar boven

Welke maatregelen staan er in de meest recente cao’s?

Loonsverhoging en bijkomende loontrap

 • Vanaf september 2018: loonsverhoging van 0,3% (ten opzichte van 31 augustus 2018)
  • Voor personeel van universiteiten bestaat deze loonsverhoging uit een verhoging van het bedrag van de maandelijkse ecocheques.
  • Voor het personeel dat valt onder cao XIbis zijn er specifieke afspraken naargelang het net.
 • Vanaf 1  januari 2021: loonsverhoging van 1,1% (ten opzichte van 31 augustus 2018)
  • Voor personeel van universiteiten bestaat de loonsverhoging uit een verdere verhoging van het bedrag van de maandelijkse ecocheques en een verhoging van de eindejaarstoelage.
  • Voor het personeel dat valt onder cao XIbis zijn er specifieke afspraken naargelang het net.
    
 • Vanaf 1 januari 2021: bijkomende loontrap vanaf 36 jaar anciënniteit
  • Deze maatregel is niet van toepassing op het personeel van de universiteiten
  • Deze maatregel is niet van toepassing op het personeel dat valt onder cao XIbis

Loopbaanmaatregelen voor startende leerkrachten

Wie onder cao XI valt krijgt als starter:

 • Doorgedreven aanvangsbegeleiding
 • Sneller een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Cao XI regelt ook de lerarenplatforms voor vervangingen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina