Diploma en studiebewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs

Welk studiebewijs je behaalt in het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO), hangt af van de opleidingsvorm die je gevolgd hebt.

Opleidingsvorm 1

De klassenraad bepaalt een onderwijsaanbod in samenspraak met het CLB en zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht. Een leerling kan er 1 van de volgende attesten behalen:

 • Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning
 • Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

Naar boven

Opleidingsvorm 2

Als je de tweede fase afrondt, krijg je een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

Naar boven 

Opleidingsvorm 3

Lineaire opleidingen

Kwalificatiefase

Als je de lineaire opleiding hebt gevolgd tot en met de kwalificatiefase, en de klassenraad je naar de kwalificatiecommissie heeft doorverwezen, kan de klassenraad volgende studiebewijzen toekennen:

 • Getuigschrift van de opleiding
 • Getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding: dat leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De verworven vaardigheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel.
 • Attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden uit het opleidingsprofiel die je verworven hebt.
 • Attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

Integratiefase

Na de kwalificatiefase kan je naar de alternerende beroepsopleiding of integratiefase. Dan volg je wekelijks 2 dagen les op school, die je aanvult met 3 dagen werken.

Als je nog geen getuigschrift van de kwalificatiefase gehaald hebt, kan de klassenraad beslissen je toch tot de integratiefase toe te laten. Daar kan je nog het getuigschrift van de opleiding of een getuigschrift van verworven competenties behalen.

In de integratiefase kan de klassenraad volgende studiebewijzen toekennen :

 • Getuigschrift van alternerende beroepsopleiding: als je de alternerende beroepsopleiding of integratiefase met vrucht hebt doorlopen
 • Attest van alternerende beroepsopleiding: als je de alternerende beroepsopleiding of de integratiefase niet met vrucht hebt doorlopen of de opleiding vroegtijdig beëindigt

Modulaire opleidingen

In een aantal experimentscholen van opleidingsvorm 3 wordt trajectgebonden of modulair gewerkt:de leerstof is er ingedeeld in modules.

 • Als je geslaagd bent in een module krijg je een deelcertificaat.
 • Door verschillende deelcertificaten te combineren, kan je een certificaat behalen.
 • Als je niet geslaagd bent voor een module, krijg je een attest van verworven competenties. Daarmee kan je de competenties aantonen die je wel verworven hebt .

Verder kan je in het de modulaire opleidingen dezelfde studiebewijzen halen als in de lineaire opleidingen in opleidingsvorm 3.

Naar boven

Opleidingsvorm 4

Je kan hetzelfde diploma en dezelfde studiebewijzen behalen als in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's