Een diploma secundair onderwijs halen in het volwassenenonderwijs

Twee wegen naar je diploma

Er zijn 2 wegen naar je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs:

 • Volg een opleiding in het studiegebied Algemene vorming  op het niveau van het aso, het vroegere tweedekansonderwijs.
 • Volg een diplomagerichte opleiding, in combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV). Ook de opleiding AAV behoort tot het studiegebied Algemene vorming. De lijst van diplomagerichte opleidingen vind je hier:Lijst diplomagerichte opleidingen (doc, 4 p.)

Naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd

 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Voor een opleiding die in september of later start, mag je ook inschrijven als je ten laatste op 31 december 18 jaar wordt.

Nationaliteit of wettig verblijf

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.
 • Als je geen rijksregisternummer hebt, moet je een document van wettig verblijf voorleggen. De documenten die daarvoor in aanmerking komen, vind je in het vademecum wettig verblijf.

Uitzondering: als je les volgt in de gevangenis moet je het wettig verblijf niet aantonen, maar wel een attest van detentie voorleggen.

Naar boven

Inschrijven en inschrijvingsgeld

Inschrijvingsgeld

Je betaalt 1,50 euro per lestijd.
Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan betaal je geen inschrijvingsgeld als je je inschrijft voor een van de volgende opleidingen:

 • Een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming
 • Een opleiding in het studiegebied algemene vorming

Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden tellen mee om het inschrijvingsgeld te bepalen.

Het inschrijvingsgeld is begrensd. Je betaalt maximaal 300 euro per semester per opleiding.

Meer dan 3 keer voor dezelfde module inschrijven?

Schreef je je binnen een periode van 6 schooljaren 3 keer voor dezelfde module in, dan betaal je bij de volgende inschrijving voor dezelfde module meer. Vanaf de 4de inschrijving voor dezelfde module betaal je

 • 3 euro per lestijd als je geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
 • 1,5 euro per lestijd als je wel volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet

Dit verhoogd tarief geldt niet als je je in een open module inschrijft.

Inschrijvingsprocedure

CVO's bepalen zelf hoe je moet inschrijven, tot wanneer je kan inschrijven en wat je moet meebrengen. Concrete informatie vind je op de website van het CVO waar je wil studeren.

Naar boven

Deelcertificaat, diploma

 • Als je slaagt voor een module in je opleiding, krijg je een deelcertificaat.
 • Als je slaagt voor alle modules in je diplomagerichte opleiding en voor de opleiding AAV, ontvang je een diploma secundair onderwijs.
 • Als je slaagt voor alle modules in je opleiding op aso-niveau, ontvang je een diploma secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten