Functiebeschrijving en evaluatie

Functiebeschrijving en evaluatie: een proces

Functiebeschrijving en evaluatie van het onderwijspersoneel: samenhangende elementen in een kwaliteitsproces. Wettelijke basis. Omzendbrief met meer info.

Je functiebeschrijving

Opstellen van een geïndividualiseerde functiebeschrijving (GFB): door wie, inhoud, waarmee hou je rekening, wanneer krijg je een GFB?

Je evaluatie

Basis van het evaluatieproces van onderwijspersoneel is de geïndividualiseerde functiebeschrijving. Andere formele elementen: functioneringsgesprek, evaluatiegesprek en -verslag. Daarnaast is ook informeel coachen door de evaluator(en) mogelijk. Bij evaluatie ‘onvoldoende’ kan je in beroep gaan.