Huisonderwijs voor leerplichtige leerlingen

Huisonderwijs: wat en voor wie?

In België is er leerplicht, geen schoolplicht. Kinderen van 5 tot 18 jaar kunnen ook huisonderwijs volgen. Je kan huisonderwijs op verschillende manieren organiseren.

Hoe organiseer ik huisonderwijs?

Verplichtingen bij de organisatie van huisonderwijs: start bij het begin van het schooljaar, jaarlijks melden, inhoudelijke eisen, inschrijving bij de Examencommissie en controle door de inspectie.

Controle en examen

Je moet meewerken aan de controle van de onderwijsinspectie op het huisonderwijs. Je kind moet ook op bepaalde tijdstippen examen afleggen en een getuigschrift behalen.