Infobundel ‘Een baken met een vliegwiel’

Op vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs maakte het Departement Onderwijs en Vorming een infobundel over de eindtermen van ons onderwijs voor het Vlaams Parlement.

Aan de hand van de informatie in de bundel ‘Een baken met een vliegwiel' en de resultaten van het brede publieke debat voert het Vlaams Parlement het debat over de toekomst van onze eindtermen.

De bundel bevat:

  • Technische en inhoudelijke vragen over de inhoud van ons onderwijs
  • Inspirerende voorbeelden uit het buitenland

Preambule: ‘Eindtermen voor de 21ste eeuw: Een baken met een vliegwiel’  

Hoe en waarom start de minister van Onderwijs het debat over de hervorming van de eindtermen op?

De eindtermen aanpassen is een moeilijke evenwichtsoefening tussen behouden wat goed is en vernieuwen wat anders moet, tussen verleden en toekomst, tussen realisme en ambitie. De overheid moet rekening houden met aandachtspunten van iedereen die bij onderwijs betrokken is. Daarom kiest de minister voor een breed publiek debat. Deze inleiding (preambule) zet je op weg. De tekst bespreekt ook voorbeelden uit het buitenland.

Hoofdstuk I: Eindtermen: de basics

Wat zijn eindtermen? Welke eindtermen zijn er? Voor wie zijn ze bedoeld en waarvoor dienen ze?

Hoofdstuk II: Eindtermen en maatschappelijke uitdagingen

De samenleving staat niet stil. Nieuwe ontwikkelingen en evoluties dwingen ons om na te denken over wat leerlingen op school moeten leren. Daarnaast blijkt dat niet elke leerling de huidige eindtermen haalt. Niet elke leerling verwerft dus de kennis en vaardigheden die voor iedereen belangrijk zijn. De oorzaken zijn divers. De mogelijke oplossingen zijn dat ook.

Hoofdstuk III: Eindtermen formuleren, vormgeven en implementeren

Door de jaren heen is een complex en verwarrend geheel aan eindtermen ontstaan. Hoe kan je daar meer duidelijkheid in brengen? Kan een andere formulering van de eindtermen meer houvast bieden? Hoe moet die er dan uitzien? Wat met de ondersteunende rol van leerplannen en methodes? Deze tekst schetst een aantal mogelijkheden.

Hoofdstuk IV: Evaluatie van het bereiken van de eindtermen als instrument voor kwaliteitszorg: afstemming tussen interne en externe evaluatie

Om het onderwijs voor alle leerlingen te kunnen verbeteren, hebben scholen en overheid informatie nodig over de mate waarin leerlingen de eindtermen bereiken. Welke rol spelen de eindtermen in de kwaliteitszorg van scholen en bij de controle door de overheid? Hoe kan je die rol verder versterken?

Klankbordgroepen

Onder voorzitterschap van Guy Tegenbos, senior journalist en columnist bij De Standaard, kwamen in juni 2015 op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming 2 klankbordgroepen samen. De leden waren 27 onderwijsexperts en vertegenwoordigers uit brede lagen van de bevolking.

De 1ste klankbordgroep focuste op de inhouden van het onderwijs van de toekomst. Bij de 2de groep lag de klemtoon op het hoe en waarom van eindtermen als concept.
Laat je inspireren door de verslagen. Ze zijn ondertekend in persoonlijke naam door Guy Tegenbos. Ben je pro of contra?