Informatieveiligheid

 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verzamelt en beheert vanuit haar wettelijke opdracht een veelheid aan gevoelige informatie. Het gaat hierbij onder andere om gegevens van leerlingen, studenten, cursisten, ouders en onderwijspersoneel, waarvoor een wettelijke verplichting bestaat tot adequate beveiliging. Daarnaast staat de continuïteit van de dienstverlening en het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening centraal.

De opslag en verwerking van deze gegevens gebeurt vooral met geautomatiseerde ICT-toepassingen binnen een complexe ICT-infrastructuur en biedt daarmee een aanzienlijke uitdaging in termen van bestuurbaarheid op het gebied van informatieveiligheid.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming volgt strikt de principes uit de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De mededeling van persoonsgegevens vereist een machtiging door de toezichthouders of sinds midden 2018 een protocol.

Protocollen

Overzicht machtigingen Vlaamse Toezichtscommissie

Naar boven


 

Contact

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens, kan je contact opnemen met de betrokken dienst,  of met de veiligheidsconsulent van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: veiligheidsconsulent@ond.vlaanderen.be