Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen de leerplicht van 5 tot 18 jaar: ouders moeten hun kinderen laten leren. Vanaf 15 of 16 jaar is er deeltijdse leerplicht.

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. 5-jarigen zijn 290 halve dagen leerplichtig in het kleuteronderwijs.

Hoe gebeurt de leerplichtcontrole? Wat moet je als ouder doen om in orde te zijn met de leerplicht?

Contact

Vragen over de controle op de leerplicht?
leerplichtcontrole@vlaanderen.be
02 553 04 01

Vragen over huisonderwijs? 
huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
02 553 04 01