Lerarenopleiding

Je wil graag voor de klas staan? Er zijn verschillende soorten opleidingen:

Geïntegreerde lerarenopleiding

Basisopleiding

Aan een hogeschool kan je de opleiding professionele bachelor in het onderwijs volgen. Je kiest voor een opleiding:

  • Leraar kleuteronderwijs
  • Leraar lager onderwijs
  • Leraar secundair onderwijs

In het Hogeronderwijsregister vind je een opleiding door het trefwoord 'onderwijs' in te geven.

Instaptoets

Wil je de opleiding professionele bachelor in het onderwijs volgen? Dan leg je eerst de verplichte niet-bindende toelatingsproef af. Deze instaptoets geeft je een beeld van je startcompetenties. Meer info vind je bij de Vlaamse Hogescholenraad.

Wil je studies en werk combineren?

Er bestaan opleidingen met een verkort studieprogramma en opleidingen in avondonderwijs of afstandsonderwijs.

In het Hogeronderwijsregister vind je die opleidingen door het trefwoord 'onderwijs' in te geven en de optie 'studietraject voor werkstudenten' aan te vinken.

Specialiseren

Verschillende hogescholen bieden bachelor-na-bacheloropleidingen aan die aansluiten bij de opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs.

In het Hogeronderwijsregister vind je die opleidingen door het trefwoord 'onderwijs' in te geven, en bij soort opleiding 'bachelor-na-bachelor' te kiezen.

Naar boven

Specifieke lerarenopleiding

Je hebt kennis verworven in een opleiding in het hoger of secundair onderwijs en je wil die kennis doorgeven als leraar? Dan volg je een specifieke lerarenopleiding (SLO). Die vervangt de vroegere D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding.

De SLO focust enkel op het pedagogische aspect. Je hoofddiploma bepaalt in welke vakken je les mag geven.

Waar kan je de SLO volgen?

Je kan de SLO volgen:

  • Aan een School of Arts: vraag na bij je instelling voor welke opleidingen ze een specifieke lerarenopleiding aanbiedt.
  • Aan een universiteit: vraag na bij je instelling voor welke opleidingen ze een specifieke lerarenopleiding aanbiedt.

Je kan de specifieke lerarenopleiding ook volgen in het volwassenenonderwijs: vind een centrum voor volwassenenonderwijs dat de specifieke lerarenopleiding aanbiedt.

Dezelfde lesbevoegdheid en verloning

Er is geen onderscheid in lesbevoegdheid of verloning tussen een specifieke lerarenopleiding gevolgd aan een universiteit, een School of Arts of een centrum voor volwassenenonderwijs. Hetzelfde geldt voor de voorloper van de SLO: een aggregatie of een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid (GPB).

Studie-omvang

De opleiding bedraagt 60 studiepunten:

  • 30 studiepunten theorie
  • 30 studiepunten praktijk

Preservicetraining of inservicetraining?

De praktijkcomponent kan je op 3 manieren invullen:

  • Je hebt nog geen werk gevonden als leraar: dan volg je een stage bij een school, centrum of instelling. Dat is preservicetraining.
  • Je werkt al in een school, centrum of instelling: dan kan je de praktijkcomponent vervullen via inservicetraining. Je hebt dan een leraar-in-opleidingsbaan of LIO-baan.
  • Je kan preservicetraining en inservicetraining ook combineren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Website