1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 20 februari 2019


In het schooljaar 2017-2018 kreeg 1 op de 4 leerlingen in het basisonderwijs een schooltoelage. In 2013-2014 was dit nog 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Onderwijs. De stijging is vooral het gevolg van de automatisering en vereenvoudiging van de aanvragen. Dat zorgt ervoor dat wie recht heeft op een schooltoelage deze nu ook krijgt.

Aantal leerlingen in basisonderwijs neemt toe

Jaarlijks krijgt de Vlaamse Regering van Vlaams minister van Onderwijs een overzicht van het aantal leerlingen in het basisonderwijs en enkele voorname kenmerken zoals opleidingsniveau moeder, thuistaal niet-Nederlands en schooltoelage. De groeiende diversiteit in de samenleving is het meest zichtbaar in de klas en op basis van deze kenmerken krijgen scholen extra personeel om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
 

grafiek_persbericht.png

Uit de cijfers blijkt dat op 5 schooljaren tijd er 50.000 leerlingen in het basisonderwijs zijn bijgekomen. 6 op de 10 leerlingen behoren in het basisonderwijs tot het lager onderwijs. Deze verhouding is in de periode 2012-2017 lichtjes gestegen. Voor het derde jaar op rij zien we een lichte daling van het aantal kleuters terwijl het aantal leerlingen in het lager onderwijs in dezelfde periode nog stijgt met 8%.

1 op de 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage

Het kenmerk schooltoelage telt het meeste aantal leerlingen. Hun aandeel is licht gestegen in het schooljaar 2013-2014 tegenover 2016-2017. In schooljaar 2017-2018 is er een enorme toename van bijna 20.000 leerlingen dat een schooltoelage krijgt. De stijging is vooral het gevolg van de automatisering en vereenvoudiging van de aanvragen wat er voor zorgt dat wie recht heeft op een schooltoelage deze ook krijgt. Het maakt dat op 5 schooljaren tijd 1 op de 4 leerlingen een schooltoelage ontvangt in plaats van 1 op de 5.

Een schooltoelage bedraagt in het kleuteronderwijs 96,69 euro en in het lager onderwijs tussen 100 en 210 euro afhankelijk van de thuissituatie en de hoogte van het gezinsinkomen.

Het aantal en aandeel aantikkers van wiens moeder geen middelbaar diploma heeft, is doorheen de jaren het meest stabiel gebleven en schommelt rond de 20%. Voor het eerst bedraagt het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt meer dan 1 op de 5.  

Basisonderwijs

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Aantal leerlingen

661.509

672.321

682.776

694.024

701.964

met schooltoelage

138.495

145.380

150.128

157.124

177.520

met taal niet-Nederlands

117.281

122.889

129.130

137.077

144.367

opleidingsniveau moeder

137.022

138.770

140.563

143.834

145.419

 

 

 

 

 

 

met schooltoelage

20,9%

21,6%

22,0%

22,6%

25,3%

met taal niet-Nederlands

17,7%

18,3%

18,9%

19,8%

20,6%

opleidingsniveau moeder

20,7%

20,6%

20,6%

20,7%

20,7%


Vlaams minister van Onderwijs: “Op 5 schooljaren tijd zijn er bijna 40.000 leerlingen extra in het basisonderwijs die een schooltoelage krijgen. Tegenover vorig schooljaar gaat het zelfs om 20.000 meer. De stijging is vooral het gevolg van de automatisering en vereenvoudiging van de aanvragen wat er voor zorgt dat wie recht heeft op een schooltoelage deze nu ook krijgt. Dat is positief voor de leerling en hun ouders als tegemoetkoming in de schoolkosten.”

Meer info: www.studietoelagen.be