1 standaardtraject per opleiding

Duale opleidingen krijgen vorm in een standaardtraject. Voor elke opleiding werken de onderwijskoepels, de betrokken sectoren, Syntra Vlaanderen en de VDAB een standaardtraject uit. Een standaardtraject geldt voor alle deelnemende scholen. Vind alle standaardtrajecten (kwalificatiesencurriculum.be).

Elk standaardtraject bestaat uit clusters van competenties die gebaseerd zijn op de toepasselijke eindtermen of ontwikkelingsdoelen en 1 of meer beroepskwalificaties. Competentieclusters kunnen zowel algemeen vormende als beroepsgerichte competenties omvatten.

In het standaardtraject staat welk aandeel van de opleiding besteed wordt aan de component school en aan de component werkplekleren. Dat aandeel wordt uitgedrukt in een gemiddeld aantal uren per week in het schooljaar. De school of het centrum kan dat nog verder invullen.

Het standaardtraject bepaalt welke competenties de leerling binnen een specifieke opleiding moet aanleren. De school en de onderneming spreken af waar de leerling welke competenties aanleert. De delibererende klassenraad bepaalt of de leerling voldoende competenties heeft verworven om over te gaan tot studiebekrachtiging. Vind meer informatie op de pagina over leerlingenevaluatie en studiebewijzen.