150 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 oktober 2018


De volgende 3 jaar wordt er ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd in extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De investeringen gaan hoofdzakelijk naar het secundair onderwijs omdat het tekort aan plaatsen daar de komende jaren het grootste is. De steden en gemeenten met de grootste tekorten krijgen middelen. De selectie is gebaseerd op een nieuwe wetenschappelijke studie die de vraag en het aanbod voor het eerst in het secundair onderwijs in kaart heeft gebracht. Ondertussen zijn de tekorten in het basisonderwijs dankzij de investeringen van de voorbije jaren grotendeels weggewerkt.

Voor 2019, 2020 en 2021 investeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opnieuw ruim 150 miljoen euro in extra plaatsen in de klas, vooral in het secundair onderwijs. De selectie van de steden en gemeenten die middelen krijgen is gebeurd op basis van een nieuwe wetenschappelijke studie van de VUB en de KU Leuven die de noden tot 2024-2025 in kaart heeft gebracht. Er werden gegevens verzameld over de groei van de leerlingenaantallen en het bestaande aanbod in de scholen. Voor het eerst is er een bevraging van het aanbod gebeurd voor het secundair onderwijs. 

Basisonderwijs

De voorbije jaren is er vooral in het tekort aan plaatsen in het basisonderwijs geïnvesteerd. Goed voor bijna 40.000 extra plaatsen, waarvan er al 20.000 gerealiseerd zijn. De andere 20.000 staan in de steigers. De investeringen leveren resultaten op, zo blijkt uit de nieuwe wetenschappelijke studie. In de meeste steden en gemeenten zijn de tekorten grotendeels weggewerkt, behalve in enkele steden en gemeenten. Daarom krijgen Antwerpen, Gent, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Dilbeek nog extra middelen voor extra plaatsen in de klas. Samen gaat het om een bedrag van ruim 23 miljoen euro. 

Secundair onderwijs 

De focus van de investeringen in extra plaatsen in de klas  ligt de volgende jaren op het secundair onderwijs. Daar verwachten de onderzoekers een tekort van 58.500 plaatsen tegen het schooljaar 2024-2025. Om dat tekort op te vangen wordt er de volgende 3 jaar ruim 128 miljoen euro toegekend aan 27 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie bijlage). Het gaat om de steden en gemeenten met de grootste tekorten. Ook na 2021 zullen er nog investeringen nodig zijn. Naast de middelen die worden vrijgemaakt voor extra plaatsen in de klas, zijn er ook via andere kanalen zoals huursubsidies mogelijkheden om op relatief korte termijn plaatsen te realiseren. 

Per provincie (basis- en secundair onderwijs)

Voor de provincie Antwerpen gaat het om een bedrag van bijna 52 miljoen euro, voor Oost-Vlaanderen om ruim 41 miljoen euro, voor Vlaams-Brabant om ruim 27 miljoen euro, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om bijna 10 miljoen euro, voor Limburg om 12,3 miljoen euro en voor West-Vlaanderen om 8,6 miljoen euro. 

Vervolg 

Scholen in de geselecteerde steden en gemeente krijgen nu tot 15 januari 2019 de tijd om concrete projecten voor te stellen. Die keuze gebeurt via de lokale werkgroepen met onder meer alle onderwijsverstrekkers. Nadien worden de voorgelegde projecten door het Departement onderwijs en vorming onderzocht, o.a. op de volledigheid en de correctheid van het dossier. Vervolgens zal Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een voorstel van concrete selectie van capaciteitsprojecten uit de verschillende capaciteitsgemeenten aan de Vlaamse Regering voorleggen. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Sinds 2010 heeft de Vlaamse Regering 372 miljoen euro toegekend om tegemoet te komen aan de grootste tekorten aan plaatsen in de klas in het basisonderwijs, goed voor bijna 40.000 nieuwe plaatsen. Er zijn al 20.000 plaatsen extra gerealiseerd. Er komen nog minstens 20.000 plaatsen bij. Dankzij deze investeringen zijn de tekorten in het basisonderwijs grotendeels weggewerkt. Hier en daar zijn er nog noden en daarom investeren we nog eens 23 miljoen euro in het basisonderwijs in Antwerpen, Gent, Dilbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar de noden verplaatsen zich nu vooral naar het secundair onderwijs. Voor de periode 2019-2021 kennen we daarom ruim 128 miljoen euro toe voor bijkomende plaatsen in 27 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast blijven we ook investeren in huursubsidies waarmee we ook extra plaatsen creëren.” 

Bekijk het overzicht van de geselecteerde steden en gemeenten: pdf bestandOverzicht van de geselecteerde steden en gemeenten (pdf, 2 p.) (463 kB)