21 extra studiegebieden in Vlaams volwassenenonderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 22 januari 2018


Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering 21 extra studiegebieden in het volwassenenonderwijs goed. Tweemaal per jaar kunnen Centra voor Volwassenenonderwijs extra studiegebieden aanvragen. Op die manier kunnen ze soepel inspelen op maatschappelijke uitdagingen van een leeraanbod voor knelpuntberoepen, kansen geven om het diploma secundair onderwijs te behalen, opleidingen aanbieden in gevangenissen tot het aanleren van digitale vaardigheden bij senioren.  De studiegebieden zijn heel uitlopend, gaande van slagerij, transport, schrijnwerkerij tot informatie- en communicatietechnologie. Door het aanbieden van een uitdagend kwaliteitsvol leeraanbod wordt levenslang leren in Vlaanderen gestimuleerd en versterkt.

Het volwassenenonderwijs moet soepel kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Daarom is het nodig dat de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) tweemaal per jaar bijkomende studiegebieden kunnen aanvragen. Deze opleidingen moeten aan bepaalde criteria voldoen. Zo moet de aanvraag passen in een langetermijnvisie en moet er een regionale behoefte en voldoende vraag voor de opleiding te bestaan. Ook mag de kwaliteit van de andere opleidingen in de centra niet in het gedrang komen. In totaal werden er 43 studiegebieden aangevraagd. 21 daarvan werden goedgekeurd.

Antwerpen

 • CVO VSPW Mol: assistentie vrije zorgberoepen in Mol.

Limburg

 • PCVO Limburg: Land- en tuinbouw in Tongeren.
 • CVO Qrios Zuid: Huishoudelijk koken in Tongeren.
 • CVO CTT Limburg: meubelmakerij in Genk en koeling en warmte in Maaseik.

Oost-Vlaanderen

 • CVO De Vlaamse Ardennen: Oosterse talen in Ronse en schrijnwerkerij in Oudenaarde.
 • CVO KISP-VAZOV: meubelmakerij in Oudenaarde.

Vlaams-Brabant

 • CVO Meise-Jette: algemene personenzorg in Halle en assistentie vrije zorgberoepen in Meise.
 • CVO VTI Leuven: ambachtelijke accessoires, bakkerij, mode:realisaties, slagerij en specifieke personenzorg in Leuven.
 • CVO Crescendo: koeling en warmte in Keerbergen.

West-Vlaanderen

 • CVO Cervo: slagerij in De Panne en informatie- en communicatietechnologie in de gevangenis van Ieper.
 • CVO Roeselare: groot transport in Roeselare.
 • CVO MIRAS: informatie- en communicatietechnologie in Dentergem en Wielsbeke.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze samenleving evolueert zo snel dat levenslang leren geen luxe meer is maar een absolute noodzaak. Het volwassenenonderwijs kan snel op die evolutie inspelen. Vaardigheden versterken is hun kernopdracht. Vandaar dat we 21 extra studiegebieden over heel Vlaanderen hebben goedgekeurd om het bestaande kwaliteitsvol leeraanbod te versterken. Het aanbod is uiteenlopend, gaande van assistentie van zorgberoepen, transport tot lessen internet en facebook voor senioren.”