36,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel


Persbericht kabinet Vlaams minister van onderwijs, 14 juni 2018


Tussen 1 maart en 31 mei 2018 zijn er 36,4 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bijna 15 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. 21,4 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Zo krijgt de Stedelijke Basisschool De Bever in Deurne bijvoorbeeld ruim 2 miljoen euro voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw. Dankzij deze subsidies zorgt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ervoor dat schoolbesturen hun schoolgebouwen systematisch kunnen vernieuwen en moderniseren.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent maandelijks subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Schoolbesturen kunnen via verschillende subsidieprocedures subsidies krijgen voor de bouw- of verbouwingswerken aan hun schoolgebouw. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving keurde AGION in de maanden maart, april en mei 2018 voor bijna 15 miljoen euro aan subsidies goed.

Zo ontvangt de vrije basisschool OLV-Presentatie in Sint-Niklaas 1,6 miljoen voor hun nieuwbouwproject. In Brugge verbouwt het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut een aangekocht kerkgebouw en kan hiervoor rekenen op 1,3 miljoen euro subsidies. De Vrije Basisschool Weg-Wijzer in Dessel krijgt bijna 1 miljoen euro voor een nieuwe sportzaal en de omgevingswerken. Voor de renovatie van een aantal klassen, de lerarenkamer en uitbreiding van de school krijgt het Virga Jessecollege in Hasselt bijna 600.000 euro subsidies.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er de voorbije drie maanden 21,4 miljoen euro vastgelegd.

Overzicht

Type procedure

Bedrag

Standaardprocedure

14.964.950 euro

Uitzonderingsprocedures

12.237.871 euro

Verkorte procedure (beperkt subsidiebedrag)

9.222.812 euro

Totaal vastgelegde subsidies van maart tot en met mei 2018

36.425.633 euro

Per provincie

Provincie

Bedrag

Antwerpen

8.303.778 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2.097.440 euro

Limburg

3.769.407 euro

Oost-Vlaanderen

8.519.355 euro

Vlaams-Brabant

5.648.871 euro

West-Vlaanderen

8.086.772 euro

Totaal vastgelegde subsidies van maart tot en met mei 2018

36.425.633 euro

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Onderwijs is een verhaal van mensen. Maar de omgeving en de schoolgebouwen zelf zorgen voor een ideale omgeving waarbinnen leerlingen, leerkrachten en directies echt het verschil kunnen maken. En zien bouwen doet bouwen! In bijna 95% van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten staat een nieuwe of vernieuwde school. We gaan volop op dat elan voort. Van maart tot en met mei 2018 heeft AGION zo 36,4 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. Zo kunnen opnieuw tientallen schoolgebouwen vernieuwd worden.”