375.000 euro voor sensibiliseringsprojecten rond klimaat


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 16 april 2017


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt 375.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor innovatieve projecten die STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en klimaat aan elkaar koppelen. Met deze oproep wil minister Crevits scholen uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs aanzetten om hun leerkrachten, leerlingen en externe partners te laten samenwerken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. De maximale subsidie per project is 5000 euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil naast energiebesparende investeringen nu ook werk maken van sensibilisering van leerkrachten, leerlingen en cursisten. Zij moeten zo klimaatambassadeurs worden. Daarom maakt minister Crevits nu 375.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds vrij voor innovatieve projecten die STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en klimaat aan elkaar koppelen. Het is één van de 11 klimaatmaatregelen die in de onderwijssector genomen worden om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering te realiseren.

Scholen en centra uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs hebben tot 15 mei 2017 tijd om hun dossier in te dienen. De concrete thema’s van de projecten kunnen heel divers zijn en passen bij voorkeur bij het profiel van de school zelf. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden: gaande van energiezuinigheid over wetenschappelijke benaderingen van het klimaatvraagstuk, tot mobiliteit, hernieuwbare energie, klimaatvriendelijke productie of consumptie, of werken met klimaatvriendelijke stoffen. Met andere woorden, scholen kunnen zich focussen op het voorkomen van verdere klimaatopwarming, maar kunnen evenzeer de gevolgen van de klimaatopwarming aanpakken.

Ook de aanpak kan de school of onderwijsinstelling zelf bepalen. Zo zullen basisscholen op een andere manier aan de slag gaan dan een centrum voor volwassenenonderwijs. Belangrijk is dat het project, zoals elk goed STEM-project, interdisciplinair is en vertrekt van een realistisch probleem, gekoppeld aan een belangrijk maatschappelijk thema, namelijk het klimaat, het realiseren van CO2-reductie is daarbij natuurlijk een meerwaarde. Een school die een project wil uitvoeren, kijkt ook best over de eigen muren en zoekt samenwerking met een andere school in de buurt, een buurtvereniging, een bedrijf of ngo.

Met deze oproep kunnen scholen een vernieuwend project indienen waarvoor ze maximaal €5000 subsidie kunnen krijgen. Aangezien het om educatieve projecten gaat, mag het bedrag voor investeringskosten (bijvoorbeeld bouwmaterialen, software, …) niet meer dan 75% van het totaal gevraagde budget bedragen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor de klimaatuitdaging kunnen de verschillende disciplines van STEM zoals techniek, technologie en ingenieurswetenschappen een wezenlijk verschil maken. Het meest interessante is dat al deze innovatieve projecten vanuit de diverse disciplines samen worden aangepakt dankzij een samenwerking tussen leerkrachten, hun leerlingen én de professionele STEM-partners buiten de school zoals bedrijven en publieke actoren. Jongeren kunnen op die manier kennis maken met de innovatieve aspecten van hun toekomstig beroep én worden bewust gemaakt van de klimaatproblematiek. Met deze oproep brengen we twee belangrijke thema’s in een unieke combinatie samen.”

Naar boven