8 op de 10 leerkrachten in de lerarenplatforms zijn jonger dan 30 jaar


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 15 november 2018


Ruim 3350 leerkrachten hebben extra werkzekerheid door de lerarenplatforms. Dat blijkt uit een eerste analyse. Het gaat om ruim 2.400 voltijdse jobs. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werden op 1 oktober 2018 lerarenplatforms ingericht in het basisonderwijs en als proefproject in het secundair onderwijs. Het gaat om één van de maatregelen uit de collectieve arbeidsovereenkomst om startende leerkrachten meer werk- en loonzekerheid te geven. Meer dan 8 op de 10 van de leerkrachten in de lerarenplatforms zijn jonger dan 30 jaar. Opvallend meer dan de helft is zelfs jonger dan 25 jaar. Daarmee mist deze maatregel zijn effect niet, integendeel. Vooral in steden als Antwerpen, Gent en Brussel is er nog ruimte in de lerarenplatforms.

In maart 2018 sloot de Vlaamse Regering samen met de onderwijspartners een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het onderwijs af. Daarin is een pakket aan loopbaanmaatregelen opgenomen, waaronder meer werkzekerheid voor startende en tijdelijke leerkrachten. Startende leerkrachten krijgen tijdens de eerste jaren vaak kleinere opdrachten in verschillende scholen. 7 op de 10 startende leerkrachten hebben een opdracht die kleiner is dan 2/3 van een voltijdse opdracht en een kwart van de starters verlaat het onderwijs na 2 jaar. Om startende leerkrachten meer werkzekerheid te geven, zijn op 1 oktober de lerarenplatforms voor het basis- en secundair onderwijs van start gegaan.

Via die platforms krijgen leerkrachten een schooljaar lang werk- en loonzekerheid. De leerkrachten moeten gemiddeld op jaarbasis 85% van de tijd voor de klas staan, de overige 15% kan ingevuld worden door coaching, begeleiding of professionalisering. Ze kunnen afwezige leerkrachten vervangen of de plaats innemen van een meer ervaren leerkracht die zelf vervangingsopdrachten opneemt.

Werkzekerheid voor ruim 3350 leerkrachten

In het basisonderwijs hebben zo bijna 3.000 leerkrachten extra werkzekerheid, in het kleuteronderwijs gaat het om 1.155 personeelsleden en in het lager onderwijs om 1.821 personeelsleden. In het secundair onderwijs zitten er 381 leerkrachten in een lerarenplatform. Het gaat alles samen om ruim 2.400 voltijdse jobs. De maatregel mist zijn effect niet, integendeel, van alle leerkrachten in een lerarenplatform zijn er 1.595 25 jaar of jonger. Daarbovenop zijn nog eens 875 leerkrachten tussen 25 en 30 jaar. Meer dan 8 op de 10 leerkrachten in een lerarenplatform zijn zo jonger dan 30 jaar.

In het secundair onderwijs zitten 38 leerkrachten Nederlands in het lerarenplatform, 35 leerkrachten wiskunde, 28 leerkrachten Frans, 25 leerkrachten lichamelijke opvoeding, 21 leerkrachten Engels, 4 bouw, 8 elektriciteit, 8 hout, 8 mechanica, 4 tuinbouw en in de vakken lassen, sanitair en schrijnwerkerij telkens 1.

De lerarenplatforms zijn bedoeld om startende leerkrachten meer zekerheid te geven. Dat kan door die jonge starters in het platforms zelf te werk te stellen. Een andere mogelijkheid is dat een ervaren leerkracht plaats maakt voor een jonge leerkracht die op die manier een volledig schooljaar voor dezelfde klas kan staan. 214 leerkrachten in de lerarenplatforms zijn vastbenoemd en geven zo een jongere/nieuwe leerkracht de kans om een jaar lang voor dezelfde klas te staan. Ongeveer 10% van alle leerkrachten in de lerarenplatforms (326) zijn TADD-ers (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur), het gaat daarbij voornamelijk om leerkrachten die na 3 schooljaren of meer, nog altijd geen zekerheid hadden voor een aanstelling. 

Uit deze eerste analyse blijkt dat 10% van de lerarenplatforms nog niet benut zijn. Vooral scholen in steden als Antwerpen, Gent en Brussel hebben volgens de huidige stand van zaken nog heel wat wervingen te doen. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”De lerarenplatforms zorgen voor extra werkzekerheid voor ruim 3.350 leerkrachten. Dat meer dan 8 op de 10 daarvan jonger is dan 30 jaar is heel positief... In steden als Antwerpen, Gent en Brussel is er nog ruimte om extra leerkrachten in de platforms aan te werven.  Door het lerarenplatform binden we leerkrachten die anders rond deze tijd op zoek waren naar werk, vast aan de scholen. In oktober 2018 waren er bijna 1.400 minder leerkrachten die werkzoekend waren ten opzichte van oktober 2017.”