82 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 16 januari 2018


Tijdens de laatste twee maanden van 2017 is er iets meer dan 82 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. Bijna 49 miljoen euro gaat naar grote scholenbouwprojecten. Ruim 33 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Zo komt het totaal aan ‘gewone’ schoolbouwsubsidies voor 2017 op 250 miljoen euro. Met deze subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen voort.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken in scholen werd er in november en december 2017 voor 48,9 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van verschillende schoolbesturen. Zo krijgt bijvoorbeeld de Vrije Basis- en secundaire school voor Buitengewoon Onderwijs Sint Lodewijk in Wetteren bijna 8,9 miljoen euro voor verbouwingswerken. Het Technisch Instituut Sint-Paulus in Mol krijgt meer dan 6 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe school na een brand. De Koningin Astridschool en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls krijgen via deze weg 3,9 miljoen euro voor een nieuwe school van ongeveer 10.000m² in Laken. Het Instituut Sancta Maria in Aarschot krijgt ruim 3,7 miljoen euro subsidies voor verbouwingswerken. En de Stedelijke Basisschool De Vlieger in Roeselare krijgt 3,7 miljoen euro voor de afbraak, verbouwing, nieuwbouw en omgevingswerken voor een nieuw schoolgebouw. Het Spectrumcollege in Lummen, Beringen en Paal krijgt ruim 1 miljoen euro voor verbouwingswerken.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er ruim 33 miljoen euro vastgelegd tijdens de laatste twee maanden van 2017.

Overzicht

Type procedure
    

Bedrag

Standaardprocedure

48.988.299,30 euro

Uitzonderingsprocedures

23.168.207,08 euro

Verkorte procedure (beperkt subsidiebedrag)

10.147.467,34 euro

Totaal vastgelegde subsidies
november en december 2017

82.303.973,72 euro  

Per provincie

Provincie

Bedrag

Antwerpen 

20.250.988,92 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest      

6.309.795,31euro    

Limburg 

2.887.423,90 euro  

Oost-Vlaanderen

23.394.557,03 euro     

Vlaams-Brabant

16.112.755,26 euro   

West-Vlaanderen

13.348.453,30 euro    

Totaal vastgelegde subsidies
november en december 2017

82.303.973,72 euro  

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”De inhaalbeweging voor de vernieuwing en modernisering van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel wordt volop verder gezet. In veel steden en gemeenten heb ik sinds de start van de legislatuur totaal nieuwe of grondig vernieuwde scholen mogen openen of het startschot mogen geven van unieke schoolbouwprojecten. In november en december 2017 alleen al heeft AGION 82 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. In 2017 werd op die manier voor 250 miljoen euro aan ‘gewone’ schoolbouwsubsidies goedgekeurd. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog en nog nooit werden er zoveel nieuwe scholen gebouwd, grondig vernieuwd of uitgebreid. Deze schoolbouwactiviteiten zijn van groot belang voor de vele leerlingen en voor de leraren die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Ook in 2018 gaan we verder op dit elan. Zo loopt er ook nog een tweede oproep voor huursubsidies, zijn er opnieuw middelen uit het Vlaams Klimaatfonds voorzien voor energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen en wordt de samenwerking met de private sector concreet opgestart. Ook in 2018 zal op dat vlak het verschil gemaakt worden.”