Update corona: coronamaatregelen na de krokusvakantie - start pilootprojecten speekseltesten

  • 10 februari 2021

Hoe opstarten na de krokusvakantie? 

Na de krokusvakantie start het onderwijs op met dezelfde veiligheidsmaatregelen,zoals die ook al golden net voor de afkoelingsweek. Concreet blijven basisonderwijs en secundair onderwijs in pandemiefase oranje; volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs in fase rood

Waarom deze aanpak?  

  • Scholen hoeven in de vakantie geen nieuwe maatregelen voor te bereiden.
  • Duidelijkheid voor personeel, leerlingen en ouders.
  • De coronacijfers in Vlaanderen zijn beter dan de meeste regio's in Europa. Maar voorzichtigheid blijft geboden. De cijferevolutie – in de maatschappij en de scholen – wordt op de voet gevolgd en maatregelen worden navenant aangepast: strikter wanneer nodig, soepeler zodra het kan.

De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief. Blijf ze dus strikt naleven: draag waar nodig een mondmasker, hou afstand en ventileer en verlucht de binnenruimtes. Hou de contacten met collega’s (lunch, pauze, lerarenkamer ...) veilig. Vergaderingen en oudercontacten kunnen enkel digitaal.

Start pilootprojecten speekseltesten

Na de krokusvakantie starten er pilootprojecten met speekseltesten voor onderwijspersoneel. Het gaat om de 3de extra verdedigingsmuur die wordt opgeworpen rond de scholen, na de sneltesten van de CLB’s en het Rode Kruis en de mobiele testteams die in heel Vlaanderen volledige scholen testen. Voor het pilootproject werkt de Vlaamse Overheid samen met de federale overheid en professor Herman Goossens.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, voor de gelegenheid aangevuld met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, heeft de laatste lichten nu op groen gezet voor pilootprojecten met speekseltesten. Concreet houden de pilootprojecten in dat leraren en andere onderwijspersoneelsleden elke week thuis zelf een test zullen afnemen die hun ochtendspeeksel analyseert. Het voordeel is dat iedereen zo’n test zelf kan afnemen in eigen huis. Er is geen zorgverlener of beschermingsmateriaal nodig. De betrokken overheden voorzien en betalen de staalafnamematerialen, de logistiek en de registratie. Voor de scholen zelf zijn er geen extra kosten.